Dit MS Team

Dit MS Team

Personer med MS møder en række mennesker i sundhedssystemet, som alle har en rolle i forhold til at sikre dig en optimal tilværelse med MS. Dine behov række fra dine fødder til dine øjne, fra det fysiske til det psykiske. Derfor vil alle disse specialister byde ind, hvor de kan være en hjælp i forhold til netop det enkelte behov og på den måde sikre en koordineret og helhedsorienteret behandling.

I starten kan det være vanskeligt at overskue alle disse personer, og hvad deres rolle er. Med undtagelse af din praktiserende læge vil de øvrige i dit MS-team som udgangspunkt været tilknyttet det hospital, hvor dit behandlingscenter ligger. Men der kan være tilfælde, hvor du skal gå et andet sted hen.

For at vide hvem der er ansvarlig for hvad og specialist inden for hvilket område, finder du nedenfor en liste over de personer, som du kan komme i kontakt med i forbindelse med din sygdom.


Hvem gør hvad?

Praktiserende læge

Den praktiserende læge er din første kontakt. Det er den person, der tager sig af dit generelle velbefindende. Det er også den praktiserende læge, der har sendt dig videre til undersøgelse for, om dine symptomer skyldes MS.


Neurologen

I forbindelse med MS er det neurologen, der er leder for MS-teamet. Det er neurologen, der koordinerer de forskellige undersøgelser og indsatser. Neurologer er specialister i sygdomme i nervesystemet. Det er derfor dem, der er ansvarlige for diagnose og behandling af MS. Du vil have løbende kontakt med neurologen og i forbindelse med attakker, vil du ofte se neurologen.


MS-sygeplejerske

Som navnet siger, så er det en sygeplejerske, der har specialiseret sig i MS. De kan bidrage med praktiske oplysninger om pleje og behandling, komme med råd og vejledning af mere følelsesmæssig karakter, ligesom de også gerne giver din familie oplysninger og støtte. De vil ofte være det første kontaktpunkt, når du henvender dig til behandlingscenteret om aktuelle problemer eller forespørgsler. De arbejder tæt sammen med neurologen om koordineringen af din behandling og undersøgelser.


Ergoterapeut

At være velfungerende både hjemme og på jobbet er vigtigt. For nogen med MS kan symptomerne betyde, at de har vanskeligt ved at finde meningsfuld beskæftigelse. Ergoterapeutens rolle er at skabe de fysiske rammer, der gør det muligt at tilpasse jobbet til dig med MS, så du beholder din uafhængighed og føler dig tryg både på job og hjemme. De vurderer dine behov og kommer med råd om, hvordan du kan gøre tingene anderledes, eller hvordan de fysiske rammer kan ændres, så du kan udføre dine opgaver på en lettere måde, f.eks. ved behov for hjælpemidler.


Fysioterapeut

Fysioterapeutens rolle er at hjælpe dig til at bevare din mobilitet og hjælpe dig med, at du holder dig fysisk i gang. Med udgangspunkt i din tilstand tilrettelægger fysioterapeuten et træningsprogram for dig, som styrker dig, arbejder med din koordination og balance. De kan også give råd om hvordan du kan imødegå smerter og træthed samt brugen af hjælpemidler.


Psykolog

Psykologen arbejder med de emotionelle aspekter af MS. De involveres også, hvis MS får indflydelse på din generelle adfærd eller hukommelse.


Diætist

Der er ikke nogen diæt, der kan helbrede MS, men en sund og varieret kost kan være med til at dæmpe symptomer, modvirke træthed og forstoppelse. Ofte vil diætisten anvise en balanceret kost med mange fibre og lavt fedtindhold. Således kan MS-patienter også holde vægten. Endelig kan diætisten hjælpe i forbindelse med synkeproblemer.


Talepædagog

MS-patienter kan opleve problemer med at tale. En talepædagog kan træne udtale og kan også være behjælpelig, hvis patienten får problemer med at synke.


Oftalmolog – øjenlæge

Ofte er synsproblemer et af de første MS-symptomer. Det kan være uklart syn, ændringer i farver eller en smerte dybt inde i øjet, specielt i forbindelse med at øjet bevæges. Øjenlægen benyttes da til at undersøge øjnene og kan således være med til at stille diagnosen MS. Øjenlæger spiller også en vigtig rolle senere i sygdomsforløbet, hvis MS begynder at have effekt på det generelle syn.


Socialrådgiver

Der er en socialrådgiver tilknyttet hvert behandlingscenter. Socialrådgiveren kan oplyse dig om dine muligheder i forbindelse med økonomisk støtte, uddannelse, fleksjob, medicintilskud og meget andet.

Gennem Scleroseforeningen kan du også få råd og vejledning af socialrådgivere om dine muligheder og rettigheder i forhold til økonomisk og praktisk hjælp.

, Opdateret: 02-10-2013