Behandlingsmuligheder

Behandlingsmuligheder

Desværre findes der fortsat ikke nogen helbredende behandling af MS, men der findes behandlinger, der kan dæmpe sygdommen og symptomer. Behandlingen kan deles i to

 • Symptombehandling, dvs. behandling, der letter symptomer som fx smerte, depression og vandladningsgener
 • Sygdomsmodificerende behandling, dvs. behandling, der dæmper udviklingen af sygdommen og reducerer antallet af attakker


Tal med din læge om behandlingsmuligheder

Symptombehandling er den behandling, der skal gøre livet med MS lettere, mens den sygdomsmodificerende behandling er et væsentligt vanskeligere og vigtigt valg. Du skal derfor tale om de forskellige muligheder med din læge. Nedenfor finder du nogle af de spørgsmål, du kan stille for at få fuld indsigt i og forståelse af hver behandlingsmulighed:

 • Hvilken effekt har den enkelte behandling på de forskellige sygdomsaspekter (udvikling, attakker og symptomer)?
 • Hvordan får jeg det, når jeg tager medicinen, og hvordan ved jeg, om det virker?
 • Hvilke bivirkninger er der ved den enkelte behandling? Og hvordan klarer jeg dem?
 • Vil behandlingen have indflydelse på min fremtid fx i forhold til at få børn?
 • Hvor ofte og hvor længe skal jeg være i behandling?
 • Hvordan administrerer jeg behandlingen? Hvad sker der, hvis jeg glemmer at tage den?
 • Hvad sker der, hvis behandlingen ikke virker?

Hvis du er i behandling for MS, er det nødvendigt at komme til jævnlige kontrolbesøg i behandlingscenteret. Her er det muligt at stille flere spørgsmål, ligesom dit MS-team har mulighed for at regulere eller ændre din nuværende behandling. Nedenfor er en huskeliste, der er værd at have med, når du er til kontrol.

 • Symptomer/attakker: Det er vigtigt at have overblik over symptomer og attakker. Mange fører dagbog eller log over hvordan deres sygdom opleves.
 • Bivirkninger: Hold din læge og sygeplejerske informeret om de eventuelle bivirkninger, du måske oplever. Specielt hvis bivirkningerne afholder dig fra at tage din behandling.
 • Følg behandlingen: Det er vigtigt, at du overholder den behandlingsplan, I har aftalt. Men det kan ske, at man glemmer sin behandling i en travl hverdag. Husk at oplyse det til din læge eller sygeplejerske. De kan evt. hjælpe dig med praktiske tips eller måske finde en anden behandlingsform, der er lettere at huske at tage.
 • Andre lægebesøg: Hold styr på, hvilke andre lægebesøg du foretager. Også selv om de er helt rutinemæssige. Hvis du får anden form for medicin, skal du også huske at informere dit MS-team om det.
 • Assistance og hjælp: Nogle patienter opsøger andre MS-patienter for at få hjælp og vejledning, mens andre hellere vil holde sig for sig selv. Lad dit MS-team vide, hvis du har brug for støtte og rådgivning, eller om du kan klare dig selv.

, Opdateret: 02-10-2013