Spørgsmål & svar

MS – Spørgsmål & Svar

Nedenfor finder du en lang række spørgsmål og svar. Men husk altid at spørge dit behandlingscenter, hvis du har andre spørgsmål, er uforstående over for noget eller på anden måde føler dig utryg.


Hvor almindeligt forekommende er MS?

Der er ca. 2 millioner mennesker i verden, der har fået diagnosen MS. Risikoen for at få MS er på verdensplan en ud af 1.000, dog lidt højere i Danmark. Herhjemme er der ca. 10.000 personer, der lider af MS, og der diagnosticeres ca. 350 nye patienter hvert år. Kvinder rammes oftere end mænd.


Kan MS helbredes?

Der findes i dag ikke nogen helbredende behandling. Men der findes, det der kaldes sygdomsmodificerende behandlinger. Disse behandlinger dæmper sygdomsudviklingen, reducerer antallet af attakker og sygdommens symptomer.


Hvad er de mest almindelige symptomer?

MS påvirker hver patient forskelligt, og symptomerne kan komme og forsvinde igen. De mest almindelige symptomer er: lammelser, føleforstyrrelser, synsgener, balanceproblemer, vandladningsproblemer, maveproblemer, depression og træthed.


Hvad er et attak?

Et attak er en situation, hvor symptomerne bliver forværret, eller der kommer nye symptomer til. Attak er en midlertidig tilstand, men et attak kan efterlade nye symptomer eller en vedvarende funktionsnedsættelse.


Kan personer med MS dyrke sport?

Manger personer med MS kan fortsætte deres fysiske aktiviteter – endda med fordel. MS kan have indflydelse på koordination, udholdenhed eller nedsætte reaktionstiden, men så længe man selv er opmærksom på sine begrænsninger, kan man fortsætte som hidtil. Dog skal man være observant overfor opvarmning af kroppen. Sol og varme kan forværre MS-symptomerne. Denne forværring er midlertidig og forsvinder igen, men det er altid en god ide at tage sig i agt for solen.


Kan personer med MS få børn?

Ja, mange kvinder med MS får børn. Planlægger du at få børn, skal du oplyse din læge om det, for muligvis skal du stoppe din medicinske behandling.


Kan MS smitte?

Nej, MS kan ikke overføres fra en person til en anden. Sygdommen skyldes en række faktorer som gener og eksterne faktorer (miljø, geografi mm).


Hvad er optisk neuritis?

Synsnervebetændelse (opticus neuritis) er en betændelse (inflammation) i en del af nerven til dit øje. Det kan være smertefuldt og kan forårsage sløret syn eller delvist tab af syn. Det er ofte et af de første symptomer, patienter med MS oplever. Som regel bedres synet i løbet af otte til ti uger.

, Opdateret: 02-10-2013